torsdag 17 april 2008

Moderaterna erkänner att invandrarna själva bär ansvar för sina arbetslöshetsproblem

DN rapporterar att moderaterna förvånande klarsynt konstaterar att arbetslösheten faktiskt är "en fråga om etnicitet", och att man måste "tala mer klarspråk" om detta.

Extra intressanta citat är:

Enligt statistiken är en tredjedel av de så kallade aspiranterna [d.v.s. jobbsökande] nyanlända till Sverige, totalt har 60 procent av de berörda utländsk bakgrund.

- Det handlar inte längre om en bred målgrupp. Vi måste vara mer specifika så att våra insatser blir mer träffsäkra. Historiskt sett har vi varit usla på att se att olika folkgrupper har olika problem och möjligheter


Hela 20 procent av dem som kallats har dock aldrig dykt upp, och därmed riskerar de att bli av med sina socialbidrag.


I London fanns affischer där det stod: "Är du en arbetslös socialbidragstagare från Bangladesh som dömts för brott? Då ska du vända dig hit för att få hjälp." Precis så tydliga tror jag att vi måste bli.


Visst finns det risk att vi pekar ut vissa grupper, men att inte nämna saker vid dess rätta namn gör inte saken mindre sann.


Bristande språkkunskaper har visat sig vara ett större hinder än hon anat, inte minst bland somalier och arabisktalande. Det är inte ovanligt att personer som varit i Sverige länge har svårt att uttrycka sig på svenska, än mindre kan man läsa och skriva.


Varje dag stöter hon på problem av kulturell eller religiös art som utgör hinder. Att vara tydlig med det skapar större möjligheter

Oppositionen svarar självklart med den vanliga politiskt korrekta smörjan, noga formulerad för att på ett så effektivt sätt som möjligt förstöra Sverige:

Varje människa ska få optimalt stöd oberoende av bakgrund. Det är absolut ingen etnisk fråga, säger Ann-Margarethe Livh, vänsterpartistiskt oppositionsborgarråd.

Inga kommentarer: