tisdag 30 december 2008

Det numera muslimstyrda FN ska "granska" Danmarks regering

DN rapporterar att "det nya FN" (d.v.s. det FN som man tidigare kunde lita på, men som numera styrs av muslimer med det huvudsakliga syftet att jaga och förgöra all kritik mot islam) har bestämt sig för att "granska" Pia Kjaersgaard och flera andra partimedlemmar i Dansk Folkeparti p.g.a. deras öppna kritik mot islamiseringen av Danmark.

Tre stycken, som vanligt "kränkta", muslimer i Danmark, tillsammans med "Centret mot rasdiskriminering" (motsvarighet till svenska "Centrum mot rasism", ni vet, de som stämmer företag för att deras glassar är rasistiska...) anmälde regeringen för den hemska hädelse, diskriminering och allmänt opassande användning av yttrandefriheten som deras islamiseringskritik utgjorde. När Danska domstolar sedan med all rätt avvisade detta fullständiga tidsslöseri med skattepengar, för att inte tala om hot mot yttrandefriheten och demokratin i allmänhet, så rycker nu alltså det nya muslimska FN omedelbart in, FÖR ATT TILLRÄTTAVISA REGERINGEN I ETT DEMOKRATISKT LAND FÖR DERAS KRITIK MOT ISLAMISERINGEN AV DET EGNA LANDET!?!?!

Man kan bara inte tro att det är sant, att det har gått så snabbt sedan muslimerna relativt nyligen lyckades få FN att driva igenom de fullständigt absurda lagarna mot kritik av islam, tills de nu ger sig på regeringen i ett demokratiskt västland, medan galna muslimska diktaturer som förtrycker och mördar sitt folk lämnas helt orörda att fortsätta!?!

Återigen, VÄCK MIG UR DENNA MARDRÖM NÅGON!!!

Vakna! Säg ifrån! Agera!

fredag 19 december 2008

Galna "genusforskare" får sig ett par sanningens ord i SvD

SvD publicerar i sin "Brännpunkt" idag en ovanligt uppfriskande vettig artikel om det extremt grymma experiment som våra barn blir utsatta för på dagens skolor och dagis.

Några nämnvärda citat är:

Förskolepersonal och föräldrar är enligt Ärlemalm-Hagsér (d.v.s. en av galningarna, red. anm.) offer för felaktiga föreställningar, som smittar av sig på barnen och barnen är delaktiga genom att de agerar ”könspoliser”.


Som förälder undrar man hur genusvetarna tänkt ställa allt till rätta i det samhälle som mänskligheten utvecklat under tusentals år på ett felaktigt sätt innan genusvetarna kom till vår undsättning.

Ska man kanske ta barnen från föräldrarna redan vid födseln och stänga in dem i könsneutrala indoktrineringsanstalter där ingen annan än genusexperterna själva får ha kontakt med barnen?


Förskolor kan ansöka om så kallade genuspengar för att anlita genuspedagoger som kommer med pekpinnar. Något jag själv mött är att alla dockor numera är borttagna och att alla ”hjältesagor” är bannlysta.

Vidare tillåts under gymnastiktimmen inga rosa dräkter på flickorna med en liten volang som förstärker könsroller. Budskapet var glasklart: Alla flickor ska ha shorts och t-shirt.


Flera studier visar att de olika roller vi tar på oss är genetiskt betingade, ett biologiskt faktum, något naturen sett till att gynna under tusentals år av evolution – troligen för att vi ska överleva.

Olika roller är inget problematiskt så länge dessa värderas lika. Studier av barn, som bara är några månader gamla, visar att pojkar föredrar vissa leksaker (hårda) medan flickor föredrar andra (mjuka).

Anser genusvetarna att barnen är hjärntvättade av oss föräldrar redan vid tre månaders ålder? Och angående skogslek kan jag intyga att de kommer att få problem också där.

Vad ska de göra när en flicka plockar blommor, medan en pojke samlar stenar? Rensa skogen på dessa könskodade föremål?


Det är en skam för alla sunda feminister när sådana vanvettiga teorier förs fram som sanning för att i ett nästa skede omvandlas till allmänna påbud.

Jag misstänker att denna forskning kommer att fortgå in absurdum. Men kära genusvetare: Behåll era resultat för er själva och basunera inte ut dem i medierna. De skapar bara förvirring hos föräldrar och barn.


Tack Tanja, för att du till skillnad från de flesta andra faktiskt vågar säga sanningen, och därmed hjälper till att uppmärksamma att kejsaren faktiskt inte har några kläder på sig (för att inte tala om är en fet, ful och bitter lesbisk kvinna som bara vill förstöra för alla andra så mycket som möjligt med sin "genusteori")!

söndag 14 december 2008

Vi bloggare med "fel åsikter" kan nu få 3 års fängelse!

Detta är fullständigt hemskt, och ett tecken på den totalt urspårade PK-fascism som råder i Sverige och Europa idag, sprid detta till så många som möjligt!

EU klubbade förra veckan igenom ett "rambeslut", d.v.s. en order om en lag som måste införas i alla EU-länder, där lagen skall vara utformad som följer:


”Hård och effektiv bestraffning med minst ett till tre års fängelse för personer som avsiktligt och offentligt underblåser hat genom att förmedla eller sprida texter, bilder eller annat material, mot en grupp som definieras genom hänvisning till ras, färg, religion, ursprung eller nationellt eller etniskt ursprung.”

Detta är självklart en fullständigt godtycklig formulering, och kommer därmed kunna användas på alla som yttrar någon som helst typ av kritik mot invandring och s.k. "mångkultur", och självklart har även "religion" uttryckligen tagits med i formuleringen, för att kunna stoppa all kritik mot islam och dess målmedvetna kolonisering av Europa. Tryckfriheten (inklusive bloggar) och åsiktsfriheten avskaffas alltså härmed i Europa!


– Jag välkomnar varmt införandet av kraftfulla och effektiva straff för rasism och xenofobi, säger Jacques Barrot, Europeiska kommissionens vice ordförande.

Självklart handlar det om helt andra saker än de ständiga klyschorna och täckmantlarna "rasism" och "xenofobi"...

Agera NU, innan det är HELT försent!