lördag 21 november 2009

Erfaren chefredaktör erkänner att presstödet enbart går till odemokratisk vänsterpropaganda!

Johnny Stamming, mångårig vd och chefredaktör på presstödsberoende tidningar, skriver idag i DN och erkänner där det som många redan har försökt hävda, d.v.s. att presstödet enbart är ett statligt stöd till vänsterpropaganda, och att han skäms för att ha medverkat till detta under sina 25 år i branchen.

Några tänkvärda citat ur artikeln:

Till skillnad från många andra debattörer skriver jag med erfarenhetsbakgrund. Det är med skammens rodnad jag ser tillbaka på mina 25 år i trycksvärtebranschen. Att maximera presstödet upptog en stor del av agendan. Det gick inte rätt till och jag var en del av det. Presstödet har aldrig varit till för annat än att gynna egna politiska intressen. Det spelar i dag ingen som helst roll när det gäller demokrati och mångfald.

Presstödet har aldrig varit till för annat än att använda skattepengar till egna politiska intressen. Partistöd alltså!

I dag kommer Efter Arbetet [Socialdemokratisk propagandatidning, red.anm.] ut som veckotidning. Upplagan är cirka 3 000 exemplar. Socialdemokraterna har 3 000 medlemmar i sitt parti i Malmö. Presstödet blir cirka 3 miljoner kronor. Skattebetalarna ska alltså betala 1 000 kronor per tidning[...]

Om man var A-pressdirektör tog man kontakt med koncernledningen – under min tid var det Per Johansson och Allan Larsson – och hade plötsligt tillträde till kulturministern Bengt Göransson. Jag hade färdiga förslag med mig till rege­ringskansliet och efter en tid kunde vi starta veckotidningarna med nya presstödsregler, som gav företaget några skattemiljoner till. Utan en promille ytterligare mångfald eller demokrati.

Vi fick inte en krona i utvecklingsbidrag från Presstödsnämnden [på tidningen GHT, red.anm.]. Det var en teknisk revolution i tidningsbranschen och presstödsnämnden vägrade att ge oss en krona. Efter ett tag förstod jag varför. Vi hade ingen partibeteckning i redaktionsrutan, vi hade inget politiskt nätverk. Vi skrev i redaktionsrutan ”För ett fritt och framgångsrikt näringsliv”.

När jag efter 14 år i en företagsledning på Volvo kom tillbaka till tidningsbranschen 1999 var det för att försöka hjälpa till att rädda Arbetet och då främst tidningen i Göteborg. Jag hamnade i samma karusell igen. Men nu satt jag på en S-tidning. Stora delar av min arbetstid gick åt till att tillsammans med styrelseordförande Sune Lundh skriva om presstödsreglerna för att kunna få mer presstöd i Göteborg. Han hade direktkontakter och möten med kulturministern Marita Ulvskog, som kunde reglerna inte minst från sin tid som chefredaktör för Dala-Demokraten. Utkasten var klara och reglerna skulle göras om – som vanligt i samförstånd med Centern. Konkursen i Malmö drog med sig Arbetet Ny Tid i Göteborg och de nya reglerna behövde aldrig bli offentliga.

Presstödet har alltså helt spelat ut sin roll. Moderna politiker vet att opinion skapas på många andra sätt i dag än genom trycksvärta.

En kraftig opinion för presstödets överlevnad drivs av några politiker, redaktörer och direktörer, som riskerar att få sina plånböcker tömda. Det är dags att sätta stopp för det nu.

Jag kan inte annat än att hålla med, detta odemokratiska system måste få en ände NU, innan detta land t.o.m. officiellt slutar betecknas som en demokrati i världssamfundet!

Inga kommentarer: