torsdag 17 april 2008

Ordet neger förbjuds

I DN rapporteras att det "rasistiska" ordet "neger" tas bort från alla T9-ordlistor i mobiler. Snart kommer säkerligen miljöpartiet kräva att ordet även ska tas bort ur svenska akademiens ordlista (för att dessutom kunna ge plats åt en samling invandrarsvenska ord, så som skett flera gånger under senare år), och att den fascistnazistiska färgen svart ska förbjudas genomgående i hela samhället.

Jag tycker att det snarare borde vara orden "vit hederlig man" som bannlyses, eftersom det har blivit den allra mest diskriminerade, förföljda och bespottade befolkningsgruppen i Sverige på senare år. :-(

Inga kommentarer: