tisdag 24 juni 2008

Larmrapport från JO: Invandrarbrottslighet utreds inte längre i Sverige

En larmrapport från JO avslöjar att de typiska och främsta invandrarbrotten misshandel, stöld och bedrägeri i stort sett inte utreds längre alls av svensk polis. De lämnas snarare bara liggande tills preskriptionstiden har gått ut, d.v.s. till den gräns då någon inte längre får åtalas för brotten enligt lagen.

Så, nu är det alltså inte bara gratis boende och livstidsförsörjning som lockar i Sverige, utan man får dessutom komma hit och fritt begå alla typer av brott utan någon som helst risk för rättsliga följder.

Grattis Sverige!


Vakna! Säg ifrån! Agera!

Inga kommentarer: