måndag 16 juni 2008

Medias extrema vänsterpropagandaretorik

I en artikel i DN beklagar man sig över att "högerextrema" i Tyskland "medvetet söker att genom bättre organisering motverka bilden av dem som enbart motbjudande våldsverkare". Efter detta klämmer man till med en helt orelaterad bild av skinheads på ett möte inom det extrema partiet NPD.

Strax efter beklagar man sig över att "brott som bär prägel av de högerextremas uppfattning om vad man tillåta sig att göra mot andra människor kan hamna utanför statistiken, genom att förövarna undviker att ackompanjera sina attacker med uttryck som tillrop av typen "vänstern ut" och Hitlerhälsningar", eeh, WTF, "bär prägel av de högerextremas uppfattning om vad man tillåta sig att göra mot andra människor"!?!

Man fortsätter med att "ett inslag i de högerextremas strategier för att vinna gehör bland vanligt folk är ambitionen att framställa sig som pånyttfödda förkämpar för folkliga intressen" och att "genom att bekänna sig till ett socialt engagemang söker nynazisterna frammana stöd för att det är legitimt att ta till våld mot 'snyltgästande element'".

Slutligen klämmer man till med att "ett fenomen som i denna situation ytterligare oroar myndigheterna är att tysken i gemen tycks bli allt mer likgiltig till de högerextremas aktiviteter".


D.v.s. vad man i stort sett gör är att tillskriva dessa så kallade "högerextremister" (en etikett som man i sin tur i alla andra sammanhang tillskriver i stort sett alla som inte är undantagslöst överpositiva till obegränsad massinvandring) en massa extremt negativa egenskaper och lögner om vad dessa är, tycker och gör, och sedan gnäller man på att dessa inte lever upp till den hemska bild man målar av dem. Slutligen har man mage att skriva en artikel där man på något sätt vill låta påskina att detta är en komplott från de "högerextremas" sida, medan den enkla sanningen är att de egentligen aldrig har varit något som i närheten liknar det som media utmålar dem att vara och anklagar dem för, utan snarare bara är vettigt folk med kritiskt tänkande och tillräckligt med råg i ryggen för att våga ifrågasätta PK-etablissemangets oskrivna regler för vad man får tycka, tänka eller säga.

Fullständigt sjukt, och tyvärr även ett extremt effektivt propagandavapen mot massorna, som faktiskt går på och tror på en alldeles för stor del av det som skrivs i tidningar om dessa ämnen.

Vakna! Säg ifrån! Agera!

Inga kommentarer: