söndag 22 augusti 2010

Spegling av Sverigedemokraternas hemsida: Krafttag mot brottsligheten

Detta är en spegling av sidan på adressen:
http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/krafttag-mot-brottsligheten/
(med anledning av de odemokratiska attackerna mot SD:s hemsida)


Krafttag mot brottsligheten


I vårt Sverige känner medborgarna en kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. I vårt Sverige har brottsligheten starkt pressats tillbaka. Vårt Sverige är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet.I dagens Sverige utgör den grova och alltmer omfattande brottsligheten det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. I stället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna väljer man alltför ofta att se brotten och följderna därav ur brottslingens perspektiv.


Som ett första steg mot ett tryggare och mer rättssäkert samhälle lovar Sverigedemokraterna att under den kommande mandatperioden prioritera arbetet för att få igenom följande förändringar:  • En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.  • Ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning.
  • Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation under välreglerade former i jakten på så kallade nätpedofiler.

Inga kommentarer: