söndag 22 augusti 2010

Vi återpublicerar/speglar viktiga delar av Sverigedemokraternas hemsidor, p.g.a. överbelastningsattack mot SD:s hemsida

P.g.a. de överbelastningsattacker som Sverigedemokraternas odemokratiska motståndare för tillfället utsätter Sverigedemokraternas hemsida för (och genom detta gör den otillgänglig eller mycket svårtillgänglig för allmänheten) så väljer vi här på bloggen att återpublicera/spegla viktiga delar av hemsidan här, så att de kan fortsätta vara tillgängliga för allmänheten.

De återpublicerade/speglade delarna av Sverigedemokraternas attackerade hemsida är de som innehåller partiets åsikter, vilka är viktiga att medborgare kan ta del av inför ett demokratiskt val - detta speciellt i fallet med ett parti som SD, vars åsikter ständigt grovt förtalas och förljugs av såväl partimotståndare som riksmedia.

Vänligen se de speglade delarna av Sverigedemokraternas hemsida här på bloggen, med start här.

Slutligen, om du också tycker att alla partier i ett demokratiskt val bör behandlas lika och rättvist av riksmedia, och att medborgarna bör kunna informera sig om alla partier innan de gör sitt val, läs här vad du kan göra för att hjälpa Sverigedemokraterna att nå ut med sin information inför valet!

AB Expr DN SvD

Inga kommentarer: