torsdag 10 december 2009

Var femte invånare i Sverige är sjukskrivna och får därmed lön från staten utan att jobba!

En artikel på Newsmill avslöjar idag att var femte invånare i Sverige är "sjukskriven", och därmed får en full lön utbetald av staten varje månad utan att jobba! Helt sjuka siffror ju, var femte invånare!!!

Några nämnvärda citat ur artikeln är:

Fundamentala fakta kommer dock icke allmänheten till kännedom. T.ex. att Sverige har tre gånger högre sjukskrivningstal och antal förtidspensionärer än England och Tyskland. Och att detta gör att alla våras pensioner sänks med cirka 4000 kronor per månad i framtiden samt ger höjd pensionsålder.


Utbetalningar till sjukskrivna och förtidspensionärer kostar idag runt 110 miljarder per år. Ungefär lika mycket som all sjukvård kostar.


Efter två dagars arbete fann jag det rimligt av den statistik jag granskat att dra slutsatsen att cirka 15-20% av Sverige befolkning hade socialförsäkringsförmån på grund av nedsatt arbetsförmåga orsakat av sjukdom.


Är det så att införande av ett amerikanskt system där den sjukskrivne verkligen träffar försäkringsläkarna, "The Board", bestående av ett antal erfarna specialistläkare som tillsammans träffar patienten och "know all the tricks" skulle vara bättre.

Eller det engelska systemet där en patient inte får vara sjukskriven längre än 6 månader och därefter blir hänvisad till bedömning vid Department for Work and Pensions som följer ett avancerat program som bygger på att upptäckta inkonsekvenser (inconsistencies) i funktionsförmåga och symtom.


Bortsett från att vara intresserade av internationella arbetssätt så anser jag att frågor seriösa debattörer av socialförsäkringen i Sverige bör ställa sig är:

1. Föreligger rimlighet i att nästan var femte svensk i arbetsålder är så sjuk att denne icke kan arbeta ens med anpassade arbetsuppgifter?

2. Varför är svenska medborgare tre gånger sjukare än engelska och tyska medborgare?


Men vad beror det på att vi har världens klart sjukaste befolkning? Och varför diskuteras inte detta öppet? Är det några som förhindrar denna debatt? Om så är fallet - varför?


Och kom nu ihåg att detta är utöver världens högsta utgifter för socialbidrag!

Vet ni förresten ungefär hur stor andel av Sveriges invånare som är första eller andra generationens invandrare? Yep, you guessed it... Tänk alla dessa skojiga sammanträffanden!

Vakna! Säg ifrån! Agera!

Inga kommentarer: