måndag 15 mars 2010

Överbefolkning är det egentliga problemet...

...och massinvandringen till väst ett av dess första kännbara och destruktiva symptom.

Ett antal forskare har idag tagit bladet från munnen i det kontroversiella ämnet överbefolkning, på DN Debatt.

Det sorgliga är att förhoppning om deras (mycket riktigt) angivna förutsättning för en friktionsfri lösning, som de uttrycker som "medborgarnas civilitet, som inbegriper allas delaktighet, kreativa förmåga och gemensamma ansvarskänsla för samhällets välbefinnande och mänsklighetens framtid" enbart är något som existerar i vänsterpolitiska önskedrömmar.

Det ENDA fungerande (och klart mest humana) sättet kommer i längden vara att låta alla människor ha rätt till ett barn (d.v.s. att varje enskild person får vara förälder till ett barn under hela sitt liv, med vem man vill), men att man sedan måste förtjäna att få producera flera barn än så, genom goda egenskaper och/eller goda bidrag till samhället och mänskligheten.

Och ja, det kommer vara jobbigt och framför allt politiskt inkorrekt att genomföra detta, men då alternativet är fullständig anarki och våldsam kamp om jordens sinande naturresurser så är det tyvärr det i längden klart bästa alternativet för alla parter.

Följande utmärkta föredrag om västvärldens galna och dödsdömda sätt att hantera U-ländernas överbefolkning är ett MÅSTE att se för alla som vill kunna debattera invandringspolitik på ett seriöst sätt, det rekommenderas STARKT!

Inga kommentarer: