söndag 22 augusti 2010

Spegling av Sverigedemokraternas hemsida: Valet 2010 (sammanfattning)

Detta är en spegling av sidan på adressen:
http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/
(med anledning av de odemokratiska attackerna mot SD:s hemsida)


Valet 2010 (sammanfattning)


På valkonferensen den 27 mars 2010 antogs de politiska riktlinjer som Sverigedemokraterna verkar för och går till val på. Du hittar alla dessa i listan till höger. De områden som Sverigedemokraterna anser vara mest prioriterade är:

En ansvarsfull invandringspolitik


I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor.
  • En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringen

  • En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet

  • Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR

Läs mer »


Krafttag mot brottsligheten


I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen.
  • En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott

  • Ett nytt system där utbetalningar av skadestånd till brottsoffer garanteras av staten

  • Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation

Läs mer »


En trygg och värdig ålderdom


I vårt Sverige har landets pensionärer värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar.
  • En kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor

  • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden

  • En matreform för våra äldre

Läs mer »

Inga kommentarer: